Συνήθεις Παθήσεις

Ιατρικά Συνέδρια & Συναντήσεις

1st Intl Experts' Meeting on Advanced Laparoscopic Surgery

22-23 Σεπτεμβρίου 2006
Αθήνα
King George II Palace

Κατεβάστε το τελικό πρόγραμμα