Συνήθεις Παθήσεις

Επιστημονικό Κέντρο

Μελέτης Μεταβολισμού & Διαιτολογίας

Ο σημαντικός ρόλος της καθημερινής μας διατροφής αναδεικνύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια μέσα από μελέτες που δημοσιεύονται στον ιατρικό τύπο. Η σημασία του τρόπου και του είδους της διατροφής μας έχει καταδειχθεί στο τεράστιο πρόβλημα της παχυσαρκίας, στην ανάπτυξη κακοήθων καταστάσεων, στη συνολική υγεία του οργανισμού μας αλλά και τη λειτουργία επιμέρους συστημάτων αυτού. Επίσης, πολλές παθήσεις απαιτούν ειδικά διαιτολόγια, που θα πρέπει να αναλύονται από ειδικούς, ώστε ο πάσχων να είναι απόλυτος γνώστης των διαιτητικών αλλά και γονιδιακών θεμάτων που αφορούν στη νόσο του.

Έχοντας στον εξοπλισμό μας τα τελειότερα μηχανήματα μέτρησης όλων των παραμέτρων μεταβολισμού και πιστεύοντας στην εξατομίκευση των διατροφικών προγραμμάτων, θέλουμε να παρέχουμε τη δυνατότητα σωστής διατροφικής καθοδήγησης για μια ισορροπημένη ζωή. Επιπλέον, η διερεύνηση απο τους ενδοκρινολόγους και τους γαστρεντερολόγους του Κέντρου θα αποκαλύψει τυχόν υποκείμενα μεταβολικά νοσήματα.