Συνήθεις Παθήσεις

Παχυσαρκία

Καθημερινά συναναστρεφόμαστε υπέρβαρους συνανθρώπους μας. Η παχυσαρκία αποτελεί στις μέρες μας ένα σοβαρότατο πρόβλημα, που στις αναπτυγμένες χώρες έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας.